#b6cccc

Hexadecimal Color Code

R:182 G:204 B:204

H:180 S:11 B:80

L*:80.45 a*:-7.38 b*:-2.51

C:33% M:14% Y:20% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccb6b9 H:350 S:11 B:80 #ccb6bd H:340 S:11 B:80 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6c5 H:320 S:11 B:80 #ccb6c8 H:310 S:11 B:80 #ccb6cc H:300 S:11 B:80 #c8b6cc H:290 S:11 B:80 #c5b6cc H:280 S:11 B:80 #c1b6cc H:270 S:11 B:80 #bdb6cc H:260 S:11 B:80 #b9b6cc H:250 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80 #b6b9cc H:230 S:11 B:80 #b6bdcc H:220 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6c5cc H:200 S:11 B:80 #b6c8cc H:190 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6ccc8 H:170 S:11 B:80 #b6ccc5 H:160 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccbd H:140 S:11 B:80 #b6ccb9 H:130 S:11 B:80 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b9ccb6 H:110 S:11 B:80 #bdccb6 H:100 S:11 B:80 #c1ccb6 H:90 S:11 B:80 #c5ccb6 H:80 S:11 B:80 #c8ccb6 H:70 S:11 B:80 #ccccb6 H:60 S:11 B:80 #ccc8b6 H:50 S:11 B:80 #ccc5b6 H:40 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80 #ccbdb6 H:20 S:11 B:80 #ccb9b6 H:10 S:11 B:80 #ccb6b6 H:0 S:11 B:80
明度 #e3ffff H:180 S:11 B:100 #cce6e6 H:180 S:11 B:90 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #9fb3b3 H:180 S:11 B:70 #889999 H:180 S:11 B:60 #718080 H:180 S:11 B:50 #5b6666 H:180 S:11 B:40 #444d4d H:180 S:11 B:30 #2d3333 H:180 S:11 B:20 #171a1a H:180 S:11 B:10 #000000 H:180 S:11 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80
類似色 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b6ccbb H:135 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccc6 H:165 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6c6cc H:195 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6bbcc H:225 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80

#b6ccccの配色パターン