#7acccc

Hexadecimal Color Code

R:122 G:204 B:204

H:180 S:40 B:80

L*:77.08 a*:-24.95 b*:-7.86

C:54% M:3% Y:27% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc7a7a H:360 S:40 B:80 #cc7a88 H:350 S:40 B:80 #cc7a96 H:340 S:40 B:80 #cc7aa3 H:330 S:40 B:80 #cc7ab1 H:320 S:40 B:80 #cc7abe H:310 S:40 B:80 #cc7acc H:300 S:40 B:80 #be7acc H:290 S:40 B:80 #b17acc H:280 S:40 B:80 #a37acc H:270 S:40 B:80 #967acc H:260 S:40 B:80 #887acc H:250 S:40 B:80 #7a7acc H:240 S:40 B:80 #7a88cc H:230 S:40 B:80 #7a96cc H:220 S:40 B:80 #7aa3cc H:210 S:40 B:80 #7ab1cc H:200 S:40 B:80 #7abecc H:190 S:40 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #7accbe H:170 S:40 B:80 #7accb1 H:160 S:40 B:80 #7acca3 H:150 S:40 B:80 #7acc96 H:140 S:40 B:80 #7acc88 H:130 S:40 B:80 #7acc7a H:120 S:40 B:80 #88cc7a H:110 S:40 B:80 #96cc7a H:100 S:40 B:80 #a3cc7a H:90 S:40 B:80 #b1cc7a H:80 S:40 B:80 #becc7a H:70 S:40 B:80 #cccc7a H:60 S:40 B:80 #ccbe7a H:50 S:40 B:80 #ccb17a H:40 S:40 B:80 #cca37a H:30 S:40 B:80 #cc967a H:20 S:40 B:80 #cc887a H:10 S:40 B:80 #cc7a7a H:0 S:40 B:80
明度 #99ffff H:180 S:40 B:100 #8ae6e6 H:180 S:40 B:90 #7acccc H:180 S:40 B:80 #6bb3b3 H:180 S:40 B:70 #5c9999 H:180 S:40 B:60 #4d8080 H:180 S:40 B:50 #3d6666 H:180 S:40 B:40 #2e4d4d H:180 S:40 B:30 #1f3333 H:180 S:40 B:20 #0f1a1a H:180 S:40 B:10 #000000 H:180 S:40 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cc7aa3 H:330 S:40 B:80 #cc7a7a H:360 S:40 B:80 #cca37a H:30 S:40 B:80
類似色 #7acc7a H:120 S:40 B:80 #7acc8f H:135 S:40 B:80 #7acca3 H:150 S:40 B:80 #7accb8 H:165 S:40 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #7ab8cc H:195 S:40 B:80 #7aa3cc H:210 S:40 B:80 #7a8fcc H:225 S:40 B:80 #7a7acc H:240 S:40 B:80

#7accccの配色パターン