#c8b6cc

Hexadecimal Color Code

R:200 G:182 B:204

H:289 S:11 B:80

L*:76.12 a*:10.37 b*:-8.75

C:25% M:31% Y:10% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccb6b6 H:360 S:11 B:80 #ccb6b9 H:350 S:11 B:80 #ccb6bd H:340 S:11 B:80 #ccb6c1 H:330 S:11 B:80 #ccb6c5 H:320 S:11 B:80 #ccb6c8 H:310 S:11 B:80 #ccb6cc H:300 S:11 B:80 #c8b6cc H:290 S:11 B:80 #c5b6cc H:280 S:11 B:80 #c1b6cc H:270 S:11 B:80 #bdb6cc H:260 S:11 B:80 #b9b6cc H:250 S:11 B:80 #b6b6cc H:240 S:11 B:80 #b6b9cc H:230 S:11 B:80 #b6bdcc H:220 S:11 B:80 #b6c1cc H:210 S:11 B:80 #b6c5cc H:200 S:11 B:80 #b6c8cc H:190 S:11 B:80 #b6cccc H:180 S:11 B:80 #b6ccc8 H:170 S:11 B:80 #b6ccc5 H:160 S:11 B:80 #b6ccc1 H:150 S:11 B:80 #b6ccbd H:140 S:11 B:80 #b6ccb9 H:130 S:11 B:80 #b6ccb6 H:120 S:11 B:80 #b9ccb6 H:110 S:11 B:80 #bdccb6 H:100 S:11 B:80 #c1ccb6 H:90 S:11 B:80 #c5ccb6 H:80 S:11 B:80 #c8ccb6 H:70 S:11 B:80 #ccccb6 H:60 S:11 B:80 #ccc8b6 H:50 S:11 B:80 #ccc5b6 H:40 S:11 B:80 #ccc1b6 H:30 S:11 B:80 #ccbdb6 H:20 S:11 B:80 #ccb9b6 H:10 S:11 B:80 #ccb6b6 H:0 S:11 B:80
明度 #fae3ff H:289 S:11 B:100 #e1cce6 H:289 S:11 B:90 #c8b6cc H:289 S:11 B:80 #af9fb3 H:289 S:11 B:70 #968899 H:289 S:11 B:60 #7d7180 H:289 S:11 B:50 #645b66 H:289 S:11 B:40 #4b444d H:289 S:11 B:30 #322d33 H:289 S:11 B:20 #19171a H:289 S:11 B:10 #000000 H:289 S:11 B:0
彩度 #a700cc H:289 S:100 B:80 #aa14cc H:289 S:90 B:80 #ae29cc H:289 S:80 B:80 #b23dcc H:289 S:70 B:80 #b652cc H:289 S:60 B:80 #b966cc H:289 S:50 B:80 #bd7acc H:289 S:40 B:80 #c18fcc H:289 S:30 B:80 #c5a3cc H:289 S:20 B:80 #c8b8cc H:289 S:10 B:80 #cccccc H:289 S:0 B:80
補色 #c5ccb6 H:79 S:11 B:80 #baccb6 H:109 S:11 B:80 #b6ccbd H:139 S:11 B:80
類似色 #b6bacc H:229 S:11 B:80 #b7b6cc H:244 S:11 B:80 #bdb6cc H:259 S:11 B:80 #c2b6cc H:274 S:11 B:80 #c8b6cc H:289 S:11 B:80 #ccb6cb H:304 S:11 B:80 #ccb6c5 H:319 S:11 B:80 #ccb6bf H:334 S:11 B:80 #ccb6ba H:349 S:11 B:80

#c8b6ccの配色パターン