#cc9fc5

Hexadecimal Color Code

R:204 G:159 B:197

H:309 S:22 B:80

L*:70.64 a*:22.99 b*:-13.07

C:24% M:45% Y:6% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #ffc7f7 H:309 S:22 B:100 #e6b3de H:309 S:22 B:90 #cc9fc5 H:309 S:22 B:80 #b38bad H:309 S:22 B:70 #997794 H:309 S:22 B:60 #80637b H:309 S:22 B:50 #665063 H:309 S:22 B:40 #4d3c4a H:309 S:22 B:30 #332831 H:309 S:22 B:20 #1a1419 H:309 S:22 B:10 #000000 H:309 S:22 B:0
彩度 #cc00ad H:309 S:100 B:80 #cc14b0 H:309 S:90 B:80 #cc29b4 H:309 S:80 B:80 #cc3db7 H:309 S:70 B:80 #cc52ba H:309 S:60 B:80 #cc66bd H:309 S:50 B:80 #cc7ac0 H:309 S:40 B:80 #cc8fc3 H:309 S:30 B:80 #cca3c6 H:309 S:20 B:80 #ccb8c9 H:309 S:10 B:80 #cccccc H:309 S:0 B:80
補色 #afcc9f H:99 S:22 B:80 #9fcca6 H:129 S:22 B:80 #9fccbc H:159 S:22 B:80
類似色 #a69fcc H:249 S:22 B:80 #b19fcc H:264 S:22 B:80 #bc9fcc H:279 S:22 B:80 #c89fcc H:294 S:22 B:80 #cc9fc5 H:309 S:22 B:80 #cc9fba H:324 S:22 B:80 #cc9faf H:339 S:22 B:80 #cc9fa4 H:354 S:22 B:80 #cca69f H:9 S:22 B:80

#cc9fc5の配色パターン