#9fcccc

Hexadecimal Color Code

R:159 G:204 B:204

H:180 S:22 B:80

L*:78.99 a*:-14.65 b*:-4.83

C:43% M:10% Y:23% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #c7ffff H:180 S:22 B:100 #b3e6e6 H:180 S:22 B:90 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #8bb3b3 H:180 S:22 B:70 #779999 H:180 S:22 B:60 #638080 H:180 S:22 B:50 #506666 H:180 S:22 B:40 #3c4d4d H:180 S:22 B:30 #283333 H:180 S:22 B:20 #141a1a H:180 S:22 B:10 #000000 H:180 S:22 B:0
彩度 #00cccc H:180 S:100 B:80 #14cccc H:180 S:90 B:80 #29cccc H:180 S:80 B:80 #3dcccc H:180 S:70 B:80 #52cccc H:180 S:60 B:80 #66cccc H:180 S:50 B:80 #7acccc H:180 S:40 B:80 #8fcccc H:180 S:30 B:80 #a3cccc H:180 S:20 B:80 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #cccccc H:180 S:0 B:80
補色 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80
類似色 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #9fccaa H:135 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccc1 H:165 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fc1cc H:195 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9faacc H:225 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80

#9fccccの配色パターン