#cca79f

Hexadecimal Color Code

R:204 G:167 B:159

H:11 S:22 B:80

L*:71.54 a*:12.3 b*:9.24

C:24% M:39% Y:33% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #ffd1c7 H:11 S:22 B:100 #e6bcb3 H:11 S:22 B:90 #cca79f H:11 S:22 B:80 #b3928b H:11 S:22 B:70 #997e77 H:11 S:22 B:60 #806963 H:11 S:22 B:50 #665450 H:11 S:22 B:40 #4d3f3c H:11 S:22 B:30 #332a28 H:11 S:22 B:20 #1a1514 H:11 S:22 B:10 #000000 H:11 S:22 B:0
彩度 #cc2500 H:11 S:100 B:80 #cc3614 H:11 S:90 B:80 #cc4729 H:11 S:80 B:80 #cc573d H:11 S:70 B:80 #cc6852 H:11 S:60 B:80 #cc7966 H:11 S:50 B:80 #cc897a H:11 S:40 B:80 #cc9a8f H:11 S:30 B:80 #ccaba3 H:11 S:20 B:80 #ccbbb8 H:11 S:10 B:80 #cccccc H:11 S:0 B:80
補色 #9fccbe H:161 S:22 B:80 #9fc4cc H:191 S:22 B:80 #9fadcc H:221 S:22 B:80
類似色 #ccc49f H:49 S:22 B:80 #ccb99f H:34 S:22 B:80 #ccad9f H:19 S:22 B:80 #cca29f H:4 S:22 B:80 #cca79f H:11 S:22 B:80 #ccb39f H:26 S:22 B:80 #ccbe9f H:41 S:22 B:80 #ccc99f H:56 S:22 B:80 #c4cc9f H:71 S:22 B:80

#cca79fの配色パターン