#a7cc9f

Hexadecimal Color Code

R:167 G:204 B:159

H:109 S:22 B:80

L*:78.4 a*:-20.75 b*:18.47

C:41% M:10% Y:46% K:0%

灰みの黄緑系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #d1ffc7 H:109 S:22 B:100 #bce6b3 H:109 S:22 B:90 #a7cc9f H:109 S:22 B:80 #92b38b H:109 S:22 B:70 #7e9977 H:109 S:22 B:60 #698063 H:109 S:22 B:50 #546650 H:109 S:22 B:40 #3f4d3c H:109 S:22 B:30 #2a3328 H:109 S:22 B:20 #151a14 H:109 S:22 B:10 #000000 H:109 S:22 B:0
彩度 #25cc00 H:109 S:100 B:80 #36cc14 H:109 S:90 B:80 #47cc29 H:109 S:80 B:80 #57cc3d H:109 S:70 B:80 #68cc52 H:109 S:60 B:80 #79cc66 H:109 S:50 B:80 #89cc7a H:109 S:40 B:80 #9acc8f H:109 S:30 B:80 #abcca3 H:109 S:20 B:80 #bbccb8 H:109 S:10 B:80 #cccccc H:109 S:0 B:80
補色 #ad9fcc H:259 S:22 B:80 #c49fcc H:289 S:22 B:80 #cc9fbe H:319 S:22 B:80
類似色 #ccc49f H:49 S:22 B:80 #c9cc9f H:64 S:22 B:80 #becc9f H:79 S:22 B:80 #b3cc9f H:94 S:22 B:80 #a7cc9f H:109 S:22 B:80 #9fcca2 H:124 S:22 B:80 #9fccad H:139 S:22 B:80 #9fccb9 H:154 S:22 B:80 #9fccc4 H:169 S:22 B:80

#a7cc9fの配色パターン