#b69fcc

Hexadecimal Color Code

R:182 G:159 B:204

H:271 S:22 B:80

L*:68.82 a*:16.98 b*:-19.88

C:34% M:42% Y:3% K:0%

灰みの紫系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #e4c7ff H:271 S:22 B:100 #cdb3e6 H:271 S:22 B:90 #b69fcc H:271 S:22 B:80 #a08bb3 H:271 S:22 B:70 #897799 H:271 S:22 B:60 #726380 H:271 S:22 B:50 #5b5066 H:271 S:22 B:40 #443c4d H:271 S:22 B:30 #2e2833 H:271 S:22 B:20 #17141a H:271 S:22 B:10 #000000 H:271 S:22 B:0
彩度 #6900cc H:271 S:100 B:80 #7314cc H:271 S:90 B:80 #7d29cc H:271 S:80 B:80 #873dcc H:271 S:70 B:80 #9152cc H:271 S:60 B:80 #9b66cc H:271 S:50 B:80 #a57acc H:271 S:40 B:80 #ae8fcc H:271 S:30 B:80 #b8a3cc H:271 S:20 B:80 #c2b8cc H:271 S:10 B:80 #cccccc H:271 S:0 B:80
補色 #cbcc9f H:61 S:22 B:80 #b5cc9f H:91 S:22 B:80 #9fcca0 H:121 S:22 B:80
類似色 #9fb5cc H:211 S:22 B:80 #9faacc H:226 S:22 B:80 #a09fcc H:241 S:22 B:80 #ab9fcc H:256 S:22 B:80 #b69fcc H:271 S:22 B:80 #c29fcc H:286 S:22 B:80 #cc9fcb H:301 S:22 B:80 #cc9fc0 H:316 S:22 B:80 #cc9fb5 H:331 S:22 B:80

#b69fccの配色パターン