#9fccc4

Hexadecimal Color Code

R:159 G:204 B:196

H:169 S:22 B:80

L*:78.77 a*:-16.37 b*:-0.85

C:43% M:10% Y:28% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #c7fff5 H:169 S:22 B:100 #b3e6dc H:169 S:22 B:90 #9fccc4 H:169 S:22 B:80 #8bb3ab H:169 S:22 B:70 #779993 H:169 S:22 B:60 #63807a H:169 S:22 B:50 #506662 H:169 S:22 B:40 #3c4d49 H:169 S:22 B:30 #283331 H:169 S:22 B:20 #141a18 H:169 S:22 B:10 #000000 H:169 S:22 B:0
彩度 #00cca7 H:169 S:100 B:80 #14ccaa H:169 S:90 B:80 #29ccae H:169 S:80 B:80 #3dccb2 H:169 S:70 B:80 #52ccb6 H:169 S:60 B:80 #66ccb9 H:169 S:50 B:80 #7accbd H:169 S:40 B:80 #8fccc1 H:169 S:30 B:80 #a3ccc5 H:169 S:20 B:80 #b8ccc8 H:169 S:10 B:80 #cccccc H:169 S:0 B:80
補色 #cc9fbe H:319 S:22 B:80 #cc9fa7 H:349 S:22 B:80 #ccad9f H:19 S:22 B:80
類似色 #a7cc9f H:109 S:22 B:80 #9fcca2 H:124 S:22 B:80 #9fccad H:139 S:22 B:80 #9fccb9 H:154 S:22 B:80 #9fccc4 H:169 S:22 B:80 #9fc9cc H:184 S:22 B:80 #9fbecc H:199 S:22 B:80 #9fb3cc H:214 S:22 B:80 #9fa7cc H:229 S:22 B:80

#9fccc4の配色パターン