#cc9fa4

Hexadecimal Color Code

R:204 G:159 B:164

H:353 S:22 B:80

L*:69.69 a*:17.42 b*:3.82

C:24% M:44% Y:28% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #ffc7cd H:353 S:22 B:100 #e6b3b9 H:353 S:22 B:90 #cc9fa4 H:353 S:22 B:80 #b38b90 H:353 S:22 B:70 #99777b H:353 S:22 B:60 #806367 H:353 S:22 B:50 #665052 H:353 S:22 B:40 #4d3c3e H:353 S:22 B:30 #332829 H:353 S:22 B:20 #1a1415 H:353 S:22 B:10 #000000 H:353 S:22 B:0
彩度 #cc0018 H:353 S:100 B:80 #cc142a H:353 S:90 B:80 #cc293c H:353 S:80 B:80 #cc3d4e H:353 S:70 B:80 #cc5260 H:353 S:60 B:80 #cc6672 H:353 S:50 B:80 #cc7a84 H:353 S:40 B:80 #cc8f96 H:353 S:30 B:80 #cca3a8 H:353 S:20 B:80 #ccb8ba H:353 S:10 B:80 #cccccc H:353 S:0 B:80
補色 #9fccb0 H:143 S:22 B:80 #9fccc7 H:173 S:22 B:80 #9fbbcc H:203 S:22 B:80
類似色 #c79fcc H:293 S:22 B:80 #cc9fc6 H:308 S:22 B:80 #cc9fbb H:323 S:22 B:80 #cc9fb0 H:338 S:22 B:80 #cc9fa4 H:353 S:22 B:80 #cca59f H:8 S:22 B:80 #ccb09f H:23 S:22 B:80 #ccbc9f H:38 S:22 B:80 #ccc79f H:53 S:22 B:80

#cc9fa4の配色パターン