#9fccc7

Hexadecimal Color Code

R:159 G:204 B:199

H:173 S:22 B:80

L*:78.85 a*:-15.73 b*:-2.34

C:43% M:10% Y:26% K:0%

灰みの青緑系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #c7fff8 H:173 S:22 B:100 #b3e6e0 H:173 S:22 B:90 #9fccc7 H:173 S:22 B:80 #8bb3ae H:173 S:22 B:70 #779995 H:173 S:22 B:60 #63807c H:173 S:22 B:50 #506663 H:173 S:22 B:40 #3c4d4b H:173 S:22 B:30 #283332 H:173 S:22 B:20 #141a19 H:173 S:22 B:10 #000000 H:173 S:22 B:0
彩度 #00ccb4 H:173 S:100 B:80 #14ccb7 H:173 S:90 B:80 #29ccb9 H:173 S:80 B:80 #3dccbb H:173 S:70 B:80 #52ccbe H:173 S:60 B:80 #66ccc0 H:173 S:50 B:80 #7accc2 H:173 S:40 B:80 #8fccc5 H:173 S:30 B:80 #a3ccc7 H:173 S:20 B:80 #b8ccca H:173 S:10 B:80 #cccccc H:173 S:0 B:80
補色 #cc9fbb H:323 S:22 B:80 #cc9fa4 H:353 S:22 B:80 #ccb09f H:23 S:22 B:80
類似色 #a4cc9f H:113 S:22 B:80 #9fcca5 H:128 S:22 B:80 #9fccb0 H:143 S:22 B:80 #9fccbc H:158 S:22 B:80 #9fccc7 H:173 S:22 B:80 #9fc6cc H:188 S:22 B:80 #9fbbcc H:203 S:22 B:80 #9fb0cc H:218 S:22 B:80 #9fa4cc H:233 S:22 B:80

#9fccc7の配色パターン