#c4afcc

Hexadecimal Color Code

R:196 G:175 B:204

H:283 S:14 B:80

L*:74.03 a*:12.82 b*:-11.91

C:27% M:35% Y:8% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #f5dbff H:283 S:14 B:100 #dcc5e6 H:283 S:14 B:90 #c4afcc H:283 S:14 B:80 #ab9ab3 H:283 S:14 B:70 #938499 H:283 S:14 B:60 #7a6e80 H:283 S:14 B:50 #625866 H:283 S:14 B:40 #49424d H:283 S:14 B:30 #312c33 H:283 S:14 B:20 #18161a H:283 S:14 B:10 #000000 H:283 S:14 B:0
彩度 #9200cc H:283 S:100 B:80 #9814cc H:283 S:90 B:80 #9e29cc H:283 S:80 B:80 #a43dcc H:283 S:70 B:80 #a952cc H:283 S:60 B:80 #af66cc H:283 S:50 B:80 #b57acc H:283 S:40 B:80 #bb8fcc H:283 S:30 B:80 #c0a3cc H:283 S:20 B:80 #c6b8cc H:283 S:10 B:80 #cccccc H:283 S:0 B:80
補色 #c6ccaf H:73 S:14 B:80 #b8ccaf H:103 S:14 B:80 #afccb6 H:133 S:14 B:80
類似色 #afb8cc H:223 S:14 B:80 #afb0cc H:238 S:14 B:80 #b6afcc H:253 S:14 B:80 #bdafcc H:268 S:14 B:80 #c4afcc H:283 S:14 B:80 #cbafcc H:298 S:14 B:80 #ccafc6 H:313 S:14 B:80 #ccafbf H:328 S:14 B:80 #ccafb8 H:343 S:14 B:80

#c4afccの配色パターン