#c3afcc

Hexadecimal Color Code

R:195 G:175 B:204

H:281 S:14 B:80

L*:73.94 a*:12.48 b*:-12.05

C:28% M:35% Y:9% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #f4dbff H:281 S:14 B:100 #dbc5e6 H:281 S:14 B:90 #c3afcc H:281 S:14 B:80 #ab9ab3 H:281 S:14 B:70 #928499 H:281 S:14 B:60 #7a6e80 H:281 S:14 B:50 #615866 H:281 S:14 B:40 #49424d H:281 S:14 B:30 #312c33 H:281 S:14 B:20 #18161a H:281 S:14 B:10 #000000 H:281 S:14 B:0
彩度 #8b00cc H:281 S:100 B:80 #9214cc H:281 S:90 B:80 #9829cc H:281 S:80 B:80 #9f3dcc H:281 S:70 B:80 #a552cc H:281 S:60 B:80 #ac66cc H:281 S:50 B:80 #b27acc H:281 S:40 B:80 #b98fcc H:281 S:30 B:80 #bfa3cc H:281 S:20 B:80 #c6b8cc H:281 S:10 B:80 #cccccc H:281 S:0 B:80
補色 #c7ccaf H:71 S:14 B:80 #b8ccaf H:101 S:14 B:80 #afccb5 H:131 S:14 B:80
類似色 #afb8cc H:221 S:14 B:80 #afb1cc H:236 S:14 B:80 #b5afcc H:251 S:14 B:80 #bcafcc H:266 S:14 B:80 #c3afcc H:281 S:14 B:80 #caafcc H:296 S:14 B:80 #ccafc7 H:311 S:14 B:80 #ccafc0 H:326 S:14 B:80 #ccafb8 H:341 S:14 B:80

#c3afccの配色パターン