#bfacb1

Hexadecimal Color Code

R:191 G:172 B:177

H:344 S:10 B:75

L*:72.06 a*:7.7 b*:-0.06

C:29% M:35% Y:25% K:0%

やや灰色い赤系の色

色相 #bfacac H:360 S:10 B:75 #bfacaf H:350 S:10 B:75 #bfacb3 H:340 S:10 B:75 #bfacb6 H:330 S:10 B:75 #bfacb9 H:320 S:10 B:75 #bfacbc H:310 S:10 B:75 #bfacbf H:300 S:10 B:75 #bcacbf H:290 S:10 B:75 #b9acbf H:280 S:10 B:75 #b6acbf H:270 S:10 B:75 #b3acbf H:260 S:10 B:75 #afacbf H:250 S:10 B:75 #acacbf H:240 S:10 B:75 #acafbf H:230 S:10 B:75 #acb3bf H:220 S:10 B:75 #acb6bf H:210 S:10 B:75 #acb9bf H:200 S:10 B:75 #acbcbf H:190 S:10 B:75 #acbfbf H:180 S:10 B:75 #acbfbc H:170 S:10 B:75 #acbfb9 H:160 S:10 B:75 #acbfb6 H:150 S:10 B:75 #acbfb3 H:140 S:10 B:75 #acbfaf H:130 S:10 B:75 #acbfac H:120 S:10 B:75 #afbfac H:110 S:10 B:75 #b3bfac H:100 S:10 B:75 #b6bfac H:90 S:10 B:75 #b9bfac H:80 S:10 B:75 #bcbfac H:70 S:10 B:75 #bfbfac H:60 S:10 B:75 #bfbcac H:50 S:10 B:75 #bfb9ac H:40 S:10 B:75 #bfb6ac H:30 S:10 B:75 #bfb3ac H:20 S:10 B:75 #bfafac H:10 S:10 B:75 #bfacac H:0 S:10 B:75
明度 #ffe6ec H:344 S:10 B:100 #e6cfd5 H:344 S:10 B:90 #ccb8bd H:344 S:10 B:80 #b3a1a5 H:344 S:10 B:70 #998a8e H:344 S:10 B:60 #807376 H:344 S:10 B:50 #665c5f H:344 S:10 B:40 #4d4547 H:344 S:10 B:30 #332e2f H:344 S:10 B:20 #1a1718 H:344 S:10 B:10 #000000 H:344 S:10 B:0
彩度 #bf0033 H:344 S:100 B:75 #bf1341 H:344 S:90 B:75 #bf264f H:344 S:80 B:75 #bf395d H:344 S:70 B:75 #bf4d6b H:344 S:60 B:75 #bf6079 H:344 S:50 B:75 #bf7387 H:344 S:40 B:75 #bf8695 H:344 S:30 B:75 #bf99a3 H:344 S:20 B:75 #bfacb1 H:344 S:10 B:75 #bfbfbf H:344 S:0 B:75
補色 #acbfb1 H:134 S:10 B:75 #acbfba H:164 S:10 B:75 #acbbbf H:194 S:10 B:75
類似色 #baacbf H:284 S:10 B:75 #bfacbf H:299 S:10 B:75 #bfacbb H:314 S:10 B:75 #bfacb6 H:329 S:10 B:75 #bfacb1 H:344 S:10 B:75 #bfacac H:359 S:10 B:75 #bfb1ac H:14 S:10 B:75 #bfb5ac H:29 S:10 B:75 #bfbaac H:44 S:10 B:75

#bfacb1の配色パターン