#bee5ed

Hexadecimal Color Code

R:190 G:229 B:237

H:190 S:20 B:93

L*:88.49 a*:-10.93 b*:-8.09

C:30% M:2% Y:10% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #edbebe H:360 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbed5 H:330 S:20 B:93 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #d5beed H:270 S:20 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93 #bebeed H:240 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bed5ed H:210 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beedd5 H:150 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedbe H:120 S:20 B:93 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #d5edbe H:90 S:20 B:93 #ddedbe H:80 S:20 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #ededbe H:60 S:20 B:93 #ede5be H:50 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edbebe H:0 S:20 B:93
明度 #ccf7ff H:190 S:20 B:100 #b8dee6 H:190 S:20 B:90 #a3c5cc H:190 S:20 B:80 #8fadb3 H:190 S:20 B:70 #7a9499 H:190 S:20 B:60 #667b80 H:190 S:20 B:50 #526366 H:190 S:20 B:40 #3d4a4d H:190 S:20 B:30 #293133 H:190 S:20 B:20 #14191a H:190 S:20 B:10 #000000 H:190 S:20 B:0
彩度 #00c6ed H:190 S:100 B:93 #18caed H:190 S:90 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #47d1ed H:190 S:70 B:93 #5fd5ed H:190 S:60 B:93 #77d9ed H:190 S:50 B:93 #8edded H:190 S:40 B:93 #a6e1ed H:190 S:30 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #ededed H:190 S:0 B:93
補色 #edbece H:340 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93
類似色 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedd1 H:145 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beede9 H:175 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #bed9ed H:205 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bec2ed H:235 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93

#bee5edの配色パターン