#d5e9ed

Hexadecimal Color Code

R:213 G:233 B:237

H:190 S:10 B:93

L*:91.02 a*:-5.8 b*:-4.18

C:20% M:4% Y:8% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #edd5d5 H:360 S:10 B:93 #edd5d9 H:350 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5e1ed H:210 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededd5 H:60 S:10 B:93 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #edddd5 H:20 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #edd5d5 H:0 S:10 B:93
明度 #e6fbff H:190 S:10 B:100 #cfe2e6 H:190 S:10 B:90 #b8c9cc H:190 S:10 B:80 #a1b0b3 H:190 S:10 B:70 #8a9699 H:190 S:10 B:60 #737d80 H:190 S:10 B:50 #5c6466 H:190 S:10 B:40 #454b4d H:190 S:10 B:30 #2e3233 H:190 S:10 B:20 #17191a H:190 S:10 B:10 #000000 H:190 S:10 B:0
彩度 #00c6ed H:190 S:100 B:93 #18caed H:190 S:90 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #47d1ed H:190 S:70 B:93 #5fd5ed H:190 S:60 B:93 #77d9ed H:190 S:50 B:93 #8edded H:190 S:40 B:93 #a6e1ed H:190 S:30 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #ededed H:190 S:0 B:93
補色 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93
類似色 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5eddf H:145 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5edeb H:175 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5e3ed H:205 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5d7ed H:235 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93

#d5e9edの配色パターン