#e5d5ed

Hexadecimal Color Code

R:229 G:213 B:237

H:280 S:10 B:93

L*:87.17 a*:9.79 b*:-9.75

C:12% M:20% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edd5d5 H:360 S:10 B:93 #edd5d9 H:350 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5e1ed H:210 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededd5 H:60 S:10 B:93 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #edddd5 H:20 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #edd5d5 H:0 S:10 B:93
明度 #f7e6ff H:280 S:10 B:100 #decfe6 H:280 S:10 B:90 #c5b8cc H:280 S:10 B:80 #ada1b3 H:280 S:10 B:70 #948a99 H:280 S:10 B:60 #7b7380 H:280 S:10 B:50 #635c66 H:280 S:10 B:40 #4a454d H:280 S:10 B:30 #312e33 H:280 S:10 B:20 #19171a H:280 S:10 B:10 #000000 H:280 S:10 B:0
彩度 #9e00ed H:280 S:100 B:93 #a618ed H:280 S:90 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #b647ed H:280 S:70 B:93 #be5fed H:280 S:60 B:93 #c677ed H:280 S:50 B:93 #ce8eed H:280 S:40 B:93 #d5a6ed H:280 S:30 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #ededed H:280 S:0 B:93
補色 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93
類似色 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5d7ed H:235 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #dfd5ed H:265 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #ebd5ed H:295 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5e3 H:325 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93

#e5d5edの配色パターン