#edd5ed

Hexadecimal Color Code

R:237 G:213 B:237

H:300 S:10 B:93

L*:87.82 a*:12.45 b*:-8.71

C:8% M:22% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edd5d5 H:360 S:10 B:93 #edd5d9 H:350 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5e1ed H:210 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededd5 H:60 S:10 B:93 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #edddd5 H:20 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #edd5d5 H:0 S:10 B:93
明度 #ffe6ff H:300 S:10 B:100 #e6cfe6 H:300 S:10 B:90 #ccb8cc H:300 S:10 B:80 #b3a1b3 H:300 S:10 B:70 #998a99 H:300 S:10 B:60 #807380 H:300 S:10 B:50 #665c66 H:300 S:10 B:40 #4d454d H:300 S:10 B:30 #332e33 H:300 S:10 B:20 #1a171a H:300 S:10 B:10 #000000 H:300 S:10 B:0
彩度 #ed00ed H:300 S:100 B:93 #ed18ed H:300 S:90 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ed47ed H:300 S:70 B:93 #ed5fed H:300 S:60 B:93 #ed77ed H:300 S:50 B:93 #ed8eed H:300 S:40 B:93 #eda6ed H:300 S:30 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #ededed H:300 S:0 B:93
補色 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93
類似色 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #dbd5ed H:255 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #e7d5ed H:285 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #edd5e7 H:315 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5db H:345 S:10 B:93 #edd5d5 H:360 S:10 B:93

#edd5edの配色パターン