#ddd5ed

Hexadecimal Color Code

R:221 G:213 B:237

H:260 S:10 B:93

L*:86.54 a*:7.16 b*:-10.76

C:15% M:19% Y:1% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edd5d5 H:360 S:10 B:93 #edd5d9 H:350 S:10 B:93 #edd5dd H:340 S:10 B:93 #edd5e1 H:330 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #edd5ed H:300 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #e5d5ed H:280 S:10 B:93 #e1d5ed H:270 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #d9d5ed H:250 S:10 B:93 #d5d5ed H:240 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d5dded H:220 S:10 B:93 #d5e1ed H:210 S:10 B:93 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5e9ed H:190 S:10 B:93 #d5eded H:180 S:10 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #d5ede5 H:160 S:10 B:93 #d5ede1 H:150 S:10 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #d5edd5 H:120 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93 #ddedd5 H:100 S:10 B:93 #e1edd5 H:90 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #e9edd5 H:70 S:10 B:93 #ededd5 H:60 S:10 B:93 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #ede5d5 H:40 S:10 B:93 #ede1d5 H:30 S:10 B:93 #edddd5 H:20 S:10 B:93 #edd9d5 H:10 S:10 B:93 #edd5d5 H:0 S:10 B:93
明度 #eee6ff H:260 S:10 B:100 #d6cfe6 H:260 S:10 B:90 #beb8cc H:260 S:10 B:80 #a7a1b3 H:260 S:10 B:70 #8f8a99 H:260 S:10 B:60 #777380 H:260 S:10 B:50 #5f5c66 H:260 S:10 B:40 #47454d H:260 S:10 B:30 #302e33 H:260 S:10 B:20 #18171a H:260 S:10 B:10 #000000 H:260 S:10 B:0
彩度 #4f00ed H:260 S:100 B:93 #5f18ed H:260 S:90 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #7e47ed H:260 S:70 B:93 #8e5fed H:260 S:60 B:93 #9e77ed H:260 S:50 B:93 #ae8eed H:260 S:40 B:93 #bea6ed H:260 S:30 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #ededed H:260 S:0 B:93
補色 #ede9d5 H:50 S:10 B:93 #e5edd5 H:80 S:10 B:93 #d9edd5 H:110 S:10 B:93
類似色 #d5e5ed H:200 S:10 B:93 #d5dfed H:215 S:10 B:93 #d5d9ed H:230 S:10 B:93 #d7d5ed H:245 S:10 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #e3d5ed H:275 S:10 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #edd5eb H:305 S:10 B:93 #edd5e5 H:320 S:10 B:93

#ddd5edの配色パターン