#6f2fed

Hexadecimal Color Code

R:111 G:47 B:237

H:260 S:80 B:93

L*:40.45 a*:67.58 b*:-83.97

C:77% M:78% Y:0% K:0%

明るい紫系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #7733ff H:260 S:80 B:100 #6b2ee6 H:260 S:80 B:90 #5f29cc H:260 S:80 B:80 #5324b3 H:260 S:80 B:70 #471f99 H:260 S:80 B:60 #3c1a80 H:260 S:80 B:50 #301466 H:260 S:80 B:40 #240f4d H:260 S:80 B:30 #180a33 H:260 S:80 B:20 #0c051a H:260 S:80 B:10 #000000 H:260 S:80 B:0
彩度 #4f00ed H:260 S:100 B:93 #5f18ed H:260 S:90 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #7e47ed H:260 S:70 B:93 #8e5fed H:260 S:60 B:93 #9e77ed H:260 S:50 B:93 #ae8eed H:260 S:40 B:93 #bea6ed H:260 S:30 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #ddd5ed H:260 S:10 B:93 #ededed H:260 S:0 B:93
補色 #edce2f H:50 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93
類似色 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2f7eed H:215 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #3f2fed H:245 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #9e2fed H:275 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ed2fdd H:305 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93

#6f2fedの配色パターン