#ce2fed

Hexadecimal Color Code

R:206 G:47 B:237

H:290 S:80 B:93

L*:53.24 a*:81.62 b*:-62.57

C:50% M:78% Y:0% K:0%

明るい紫系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #dd33ff H:290 S:80 B:100 #c72ee6 H:290 S:80 B:90 #b129cc H:290 S:80 B:80 #9b24b3 H:290 S:80 B:70 #851f99 H:290 S:80 B:60 #6f1a80 H:290 S:80 B:50 #581466 H:290 S:80 B:40 #420f4d H:290 S:80 B:30 #2c0a33 H:290 S:80 B:20 #16051a H:290 S:80 B:10 #000000 H:290 S:80 B:0
彩度 #c600ed H:290 S:100 B:93 #ca18ed H:290 S:90 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #d147ed H:290 S:70 B:93 #d55fed H:290 S:60 B:93 #d977ed H:290 S:50 B:93 #dd8eed H:290 S:40 B:93 #e1a6ed H:290 S:30 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #e9d5ed H:290 S:10 B:93 #ededed H:290 S:0 B:93
補色 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93
類似色 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #3f2fed H:245 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #9e2fed H:275 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ed2fdd H:305 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2f7e H:335 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93

#ce2fedの配色パターン