#2fed6f

Hexadecimal Color Code

R:47 G:237 B:111

H:140 S:80 B:93

L*:83.08 a*:-71.01 b*:47.94

C:62% M:0% Y:75% K:0%

明るい緑系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #33ff77 H:140 S:80 B:100 #2ee66b H:140 S:80 B:90 #29cc5f H:140 S:80 B:80 #24b353 H:140 S:80 B:70 #1f9947 H:140 S:80 B:60 #1a803c H:140 S:80 B:50 #146630 H:140 S:80 B:40 #0f4d24 H:140 S:80 B:30 #0a3318 H:140 S:80 B:20 #051a0c H:140 S:80 B:10 #000000 H:140 S:80 B:0
彩度 #00ed4f H:140 S:100 B:93 #18ed5f H:140 S:90 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #47ed7e H:140 S:70 B:93 #5fed8e H:140 S:60 B:93 #77ed9e H:140 S:50 B:93 #8eedae H:140 S:40 B:93 #a6edbe H:140 S:30 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #d5eddd H:140 S:10 B:93 #ededed H:140 S:0 B:93
補色 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93
類似色 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #7eed2f H:95 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #2fed3f H:125 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed9e H:155 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fdded H:185 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93

#2fed6fの配色パターン