#2fed3f

Hexadecimal Color Code

R:47 G:237 B:63

H:125 S:80 B:93

L*:82.66 a*:-76.15 b*:67.1

C:62% M:0% Y:91% K:0%

明るい緑系の色

色相 #ed2f2f H:360 S:80 B:93 #ed2f4f H:350 S:80 B:93 #ed2f6f H:340 S:80 B:93 #ed2f8e H:330 S:80 B:93 #ed2fae H:320 S:80 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed2fed H:300 S:80 B:93 #ce2fed H:290 S:80 B:93 #ae2fed H:280 S:80 B:93 #8e2fed H:270 S:80 B:93 #6f2fed H:260 S:80 B:93 #4f2fed H:250 S:80 B:93 #2f2fed H:240 S:80 B:93 #2f4fed H:230 S:80 B:93 #2f6fed H:220 S:80 B:93 #2f8eed H:210 S:80 B:93 #2faeed H:200 S:80 B:93 #2fceed H:190 S:80 B:93 #2feded H:180 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fedae H:160 S:80 B:93 #2fed8e H:150 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #2fed2f H:120 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #6fed2f H:100 S:80 B:93 #8eed2f H:90 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #ceed2f H:70 S:80 B:93 #eded2f H:60 S:80 B:93 #edce2f H:50 S:80 B:93 #edae2f H:40 S:80 B:93 #ed8e2f H:30 S:80 B:93 #ed6f2f H:20 S:80 B:93 #ed4f2f H:10 S:80 B:93 #ed2f2f H:0 S:80 B:93
明度 #33ff44 H:125 S:80 B:100 #2ee63d H:125 S:80 B:90 #29cc36 H:125 S:80 B:80 #24b330 H:125 S:80 B:70 #1f9929 H:125 S:80 B:60 #1a8022 H:125 S:80 B:50 #14661b H:125 S:80 B:40 #0f4d14 H:125 S:80 B:30 #0a330e H:125 S:80 B:20 #051a07 H:125 S:80 B:10 #000000 H:125 S:80 B:0
彩度 #00ed14 H:125 S:100 B:93 #18ed2a H:125 S:90 B:93 #2fed3f H:125 S:80 B:93 #47ed55 H:125 S:70 B:93 #5fed6b H:125 S:60 B:93 #77ed80 H:125 S:50 B:93 #8eed96 H:125 S:40 B:93 #a6edac H:125 S:30 B:93 #beedc2 H:125 S:20 B:93 #d5edd7 H:125 S:10 B:93 #ededed H:125 S:0 B:93
補色 #9e2fed H:275 S:80 B:93 #ed2fdd H:305 S:80 B:93 #ed2f7e H:335 S:80 B:93
類似色 #dded2f H:65 S:80 B:93 #aeed2f H:80 S:80 B:93 #7eed2f H:95 S:80 B:93 #4fed2f H:110 S:80 B:93 #2fed3f H:125 S:80 B:93 #2fed6f H:140 S:80 B:93 #2fed9e H:155 S:80 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #2fdded H:185 S:80 B:93

#2fed3fの配色パターン