#bee5ee

Hexadecimal Color Code

R:190 G:229 B:238

H:191 S:20 B:93

L*:88.52 a*:-10.72 b*:-8.57

C:30% M:2% Y:9% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #edbebe H:360 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbed5 H:330 S:20 B:93 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #d5beed H:270 S:20 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93 #bebeed H:240 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bed5ed H:210 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beedd5 H:150 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedbe H:120 S:20 B:93 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #d5edbe H:90 S:20 B:93 #ddedbe H:80 S:20 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #ededbe H:60 S:20 B:93 #ede5be H:50 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edbebe H:0 S:20 B:93
明度 #ccf6ff H:191 S:20 B:100 #b8dde6 H:191 S:20 B:90 #a3c5cc H:191 S:20 B:80 #8facb3 H:191 S:20 B:70 #7a9399 H:191 S:20 B:60 #667b80 H:191 S:20 B:50 #526266 H:191 S:20 B:40 #3d4a4d H:191 S:20 B:30 #293133 H:191 S:20 B:20 #14191a H:191 S:20 B:10 #000000 H:191 S:20 B:0
彩度 #00c2ed H:191 S:100 B:93 #18c6ed H:191 S:90 B:93 #2fcaed H:191 S:80 B:93 #47cfed H:191 S:70 B:93 #5fd3ed H:191 S:60 B:93 #77d7ed H:191 S:50 B:93 #8edced H:191 S:40 B:93 #a6e0ed H:191 S:30 B:93 #bee4ed H:191 S:20 B:93 #d5e9ed H:191 S:10 B:93 #ededed H:191 S:0 B:93
補色 #edbecd H:341 S:20 B:93 #edc6be H:11 S:20 B:93 #eddebe H:41 S:20 B:93
類似色 #beedc6 H:131 S:20 B:93 #beedd2 H:146 S:20 B:93 #beedde H:161 S:20 B:93 #beedea H:176 S:20 B:93 #bee4ed H:191 S:20 B:93 #bed9ed H:206 S:20 B:93 #becded H:221 S:20 B:93 #bec1ed H:236 S:20 B:93 #c6beed H:251 S:20 B:93

#bee5eeの配色パターン