#edbee5

Hexadecimal Color Code

R:237 G:190 B:229

H:310 S:20 B:93

L*:82.1 a*:23.18 b*:-12.98

C:10% M:34% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edbebe H:360 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbed5 H:330 S:20 B:93 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #d5beed H:270 S:20 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93 #bebeed H:240 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bed5ed H:210 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beedd5 H:150 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedbe H:120 S:20 B:93 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #d5edbe H:90 S:20 B:93 #ddedbe H:80 S:20 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #ededbe H:60 S:20 B:93 #ede5be H:50 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edbebe H:0 S:20 B:93
明度 #ffccf7 H:310 S:20 B:100 #e6b8de H:310 S:20 B:90 #cca3c5 H:310 S:20 B:80 #b38fad H:310 S:20 B:70 #997a94 H:310 S:20 B:60 #80667b H:310 S:20 B:50 #665263 H:310 S:20 B:40 #4d3d4a H:310 S:20 B:30 #332931 H:310 S:20 B:20 #1a1419 H:310 S:20 B:10 #000000 H:310 S:20 B:0
彩度 #ed00c6 H:310 S:100 B:93 #ed18ca H:310 S:90 B:93 #ed2fce H:310 S:80 B:93 #ed47d1 H:310 S:70 B:93 #ed5fd5 H:310 S:60 B:93 #ed77d9 H:310 S:50 B:93 #ed8edd H:310 S:40 B:93 #eda6e1 H:310 S:30 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edd5e9 H:310 S:10 B:93 #ededed H:310 S:0 B:93
補色 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93
類似色 #c6beed H:250 S:20 B:93 #d1beed H:265 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #e9beed H:295 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbed9 H:325 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbec2 H:355 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93

#edbee5の配色パターン