#beedc6

Hexadecimal Color Code

R:190 G:237 B:198

H:130 S:20 B:93

L*:89.66 a*:-22.51 b*:14

C:31% M:0% Y:32% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #edbebe H:360 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbed5 H:330 S:20 B:93 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #d5beed H:270 S:20 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93 #bebeed H:240 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bed5ed H:210 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beedd5 H:150 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedbe H:120 S:20 B:93 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #d5edbe H:90 S:20 B:93 #ddedbe H:80 S:20 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #ededbe H:60 S:20 B:93 #ede5be H:50 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edbebe H:0 S:20 B:93
明度 #ccffd5 H:130 S:20 B:100 #b8e6bf H:130 S:20 B:90 #a3ccaa H:130 S:20 B:80 #8fb395 H:130 S:20 B:70 #7a9980 H:130 S:20 B:60 #66806a H:130 S:20 B:50 #526655 H:130 S:20 B:40 #3d4d40 H:130 S:20 B:30 #29332b H:130 S:20 B:20 #141a15 H:130 S:20 B:10 #000000 H:130 S:20 B:0
彩度 #00ed28 H:130 S:100 B:93 #18ed3b H:130 S:90 B:93 #2fed4f H:130 S:80 B:93 #47ed63 H:130 S:70 B:93 #5fed77 H:130 S:60 B:93 #77ed8a H:130 S:50 B:93 #8eed9e H:130 S:40 B:93 #a6edb2 H:130 S:30 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #d5edd9 H:130 S:10 B:93 #ededed H:130 S:0 B:93
補色 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93
類似色 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #d9edbe H:85 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #c2edbe H:115 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedd1 H:145 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beede9 H:175 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93

#beedc6の配色パターン