#beede5

Hexadecimal Color Code

R:190 G:237 B:229

H:170 S:20 B:93

L*:90.39 a*:-16.61 b*:-1.09

C:30% M:0% Y:17% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #edbebe H:360 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbed5 H:330 S:20 B:93 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #d5beed H:270 S:20 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93 #bebeed H:240 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bed5ed H:210 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beedd5 H:150 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedbe H:120 S:20 B:93 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #d5edbe H:90 S:20 B:93 #ddedbe H:80 S:20 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #ededbe H:60 S:20 B:93 #ede5be H:50 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edbebe H:0 S:20 B:93
明度 #ccfff7 H:170 S:20 B:100 #b8e6de H:170 S:20 B:90 #a3ccc5 H:170 S:20 B:80 #8fb3ad H:170 S:20 B:70 #7a9994 H:170 S:20 B:60 #66807b H:170 S:20 B:50 #526663 H:170 S:20 B:40 #3d4d4a H:170 S:20 B:30 #293331 H:170 S:20 B:20 #141a19 H:170 S:20 B:10 #000000 H:170 S:20 B:0
彩度 #00edc6 H:170 S:100 B:93 #18edca H:170 S:90 B:93 #2fedce H:170 S:80 B:93 #47edd1 H:170 S:70 B:93 #5fedd5 H:170 S:60 B:93 #77edd9 H:170 S:50 B:93 #8eeddd H:170 S:40 B:93 #a6ede1 H:170 S:30 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #d5ede9 H:170 S:10 B:93 #ededed H:170 S:0 B:93
補色 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93
類似色 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #beedc2 H:125 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedd9 H:155 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #bee9ed H:185 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bed1ed H:215 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93

#beede5の配色パターン