#d5beed

Hexadecimal Color Code

R:213 G:190 B:237

H:269 S:20 B:93

L*:80.22 a*:16.83 b*:-20.31

C:21% M:30% Y:0% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #edbebe H:360 S:20 B:93 #edbec6 H:350 S:20 B:93 #edbece H:340 S:20 B:93 #edbed5 H:330 S:20 B:93 #edbedd H:320 S:20 B:93 #edbee5 H:310 S:20 B:93 #edbeed H:300 S:20 B:93 #e5beed H:290 S:20 B:93 #ddbeed H:280 S:20 B:93 #d5beed H:270 S:20 B:93 #cebeed H:260 S:20 B:93 #c6beed H:250 S:20 B:93 #bebeed H:240 S:20 B:93 #bec6ed H:230 S:20 B:93 #beceed H:220 S:20 B:93 #bed5ed H:210 S:20 B:93 #bedded H:200 S:20 B:93 #bee5ed H:190 S:20 B:93 #beeded H:180 S:20 B:93 #beede5 H:170 S:20 B:93 #beeddd H:160 S:20 B:93 #beedd5 H:150 S:20 B:93 #beedce H:140 S:20 B:93 #beedc6 H:130 S:20 B:93 #beedbe H:120 S:20 B:93 #c6edbe H:110 S:20 B:93 #ceedbe H:100 S:20 B:93 #d5edbe H:90 S:20 B:93 #ddedbe H:80 S:20 B:93 #e5edbe H:70 S:20 B:93 #ededbe H:60 S:20 B:93 #ede5be H:50 S:20 B:93 #edddbe H:40 S:20 B:93 #edd5be H:30 S:20 B:93 #edcebe H:20 S:20 B:93 #edc6be H:10 S:20 B:93 #edbebe H:0 S:20 B:93
明度 #e5ccff H:269 S:20 B:100 #ceb8e6 H:269 S:20 B:90 #b7a3cc H:269 S:20 B:80 #a08fb3 H:269 S:20 B:70 #897a99 H:269 S:20 B:60 #726680 H:269 S:20 B:50 #5b5266 H:269 S:20 B:40 #453d4d H:269 S:20 B:30 #2e2933 H:269 S:20 B:20 #17141a H:269 S:20 B:10 #000000 H:269 S:20 B:0
彩度 #7300ed H:269 S:100 B:93 #7f18ed H:269 S:90 B:93 #8b2fed H:269 S:80 B:93 #9747ed H:269 S:70 B:93 #a45fed H:269 S:60 B:93 #b077ed H:269 S:50 B:93 #bc8eed H:269 S:40 B:93 #c8a6ed H:269 S:30 B:93 #d5beed H:269 S:20 B:93 #e1d5ed H:269 S:10 B:93 #ededed H:269 S:0 B:93
補色 #edecbe H:59 S:20 B:93 #d6edbe H:89 S:20 B:93 #bfedbe H:119 S:20 B:93
類似色 #bed6ed H:209 S:20 B:93 #becaed H:224 S:20 B:93 #bebfed H:239 S:20 B:93 #c9beed H:254 S:20 B:93 #d5beed H:269 S:20 B:93 #e1beed H:284 S:20 B:93 #ecbeed H:299 S:20 B:93 #edbee2 H:314 S:20 B:93 #edbed6 H:329 S:20 B:93

#d5beedの配色パターン