#b0ccaf

Hexadecimal Color Code

R:176 G:204 B:175

H:118 S:14 B:80

L*:79.33 a*:-14.87 b*:11.34

C:37% M:12% Y:37% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #ccafaf H:360 S:14 B:80 #ccafb4 H:350 S:14 B:80 #ccafb9 H:340 S:14 B:80 #ccafbe H:330 S:14 B:80 #ccafc2 H:320 S:14 B:80 #ccafc7 H:310 S:14 B:80 #ccafcc H:300 S:14 B:80 #c7afcc H:290 S:14 B:80 #c2afcc H:280 S:14 B:80 #beafcc H:270 S:14 B:80 #b9afcc H:260 S:14 B:80 #b4afcc H:250 S:14 B:80 #afafcc H:240 S:14 B:80 #afb4cc H:230 S:14 B:80 #afb9cc H:220 S:14 B:80 #afbecc H:210 S:14 B:80 #afc2cc H:200 S:14 B:80 #afc7cc H:190 S:14 B:80 #afcccc H:180 S:14 B:80 #afccc7 H:170 S:14 B:80 #afccc2 H:160 S:14 B:80 #afccbe H:150 S:14 B:80 #afccb9 H:140 S:14 B:80 #afccb4 H:130 S:14 B:80 #afccaf H:120 S:14 B:80 #b4ccaf H:110 S:14 B:80 #b9ccaf H:100 S:14 B:80 #beccaf H:90 S:14 B:80 #c2ccaf H:80 S:14 B:80 #c7ccaf H:70 S:14 B:80 #ccccaf H:60 S:14 B:80 #ccc7af H:50 S:14 B:80 #ccc2af H:40 S:14 B:80 #ccbeaf H:30 S:14 B:80 #ccb9af H:20 S:14 B:80 #ccb4af H:10 S:14 B:80 #ccafaf H:0 S:14 B:80
明度 #dcffdb H:118 S:14 B:100 #c6e6c5 H:118 S:14 B:90 #b0ccaf H:118 S:14 B:80 #9ab39a H:118 S:14 B:70 #849984 H:118 S:14 B:60 #6e806e H:118 S:14 B:50 #586658 H:118 S:14 B:40 #424d42 H:118 S:14 B:30 #2c332c H:118 S:14 B:20 #161a16 H:118 S:14 B:10 #000000 H:118 S:14 B:0
彩度 #07cc00 H:118 S:100 B:80 #1bcc14 H:118 S:90 B:80 #2ecc29 H:118 S:80 B:80 #42cc3d H:118 S:70 B:80 #56cc52 H:118 S:60 B:80 #69cc66 H:118 S:50 B:80 #7dcc7a H:118 S:40 B:80 #91cc8f H:118 S:30 B:80 #a5cca3 H:118 S:20 B:80 #b8ccb8 H:118 S:10 B:80 #cccccc H:118 S:0 B:80
補色 #bdafcc H:268 S:14 B:80 #cbafcc H:298 S:14 B:80 #ccafbf H:328 S:14 B:80
類似色 #cccbaf H:58 S:14 B:80 #c6ccaf H:73 S:14 B:80 #bfccaf H:88 S:14 B:80 #b8ccaf H:103 S:14 B:80 #b0ccaf H:118 S:14 B:80 #afccb6 H:133 S:14 B:80 #afccbd H:148 S:14 B:80 #afccc4 H:163 S:14 B:80 #afcccb H:178 S:14 B:80

#b0ccafの配色パターン