#9fbfcc

Hexadecimal Color Code

R:159 G:191 B:204

H:197 S:22 B:80

L*:75.44 a*:-7.88 b*:-10.09

C:43% M:18% Y:18% K:0%

灰みの青系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #c7efff H:197 S:22 B:100 #b3d7e6 H:197 S:22 B:90 #9fbfcc H:197 S:22 B:80 #8ba7b3 H:197 S:22 B:70 #778f99 H:197 S:22 B:60 #637880 H:197 S:22 B:50 #506066 H:197 S:22 B:40 #3c484d H:197 S:22 B:30 #283033 H:197 S:22 B:20 #14181a H:197 S:22 B:10 #000000 H:197 S:22 B:0
彩度 #0092cc H:197 S:100 B:80 #1498cc H:197 S:90 B:80 #299ecc H:197 S:80 B:80 #3da4cc H:197 S:70 B:80 #52a9cc H:197 S:60 B:80 #66afcc H:197 S:50 B:80 #7ab5cc H:197 S:40 B:80 #8fbbcc H:197 S:30 B:80 #a3c0cc H:197 S:20 B:80 #b8c6cc H:197 S:10 B:80 #cccccc H:197 S:0 B:80
補色 #cc9fa9 H:347 S:22 B:80 #ccac9f H:17 S:22 B:80 #ccc29f H:47 S:22 B:80
類似色 #9fccac H:137 S:22 B:80 #9fccb7 H:152 S:22 B:80 #9fccc2 H:167 S:22 B:80 #9fcbcc H:182 S:22 B:80 #9fbfcc H:197 S:22 B:80 #9fb4cc H:212 S:22 B:80 #9fa9cc H:227 S:22 B:80 #a19fcc H:242 S:22 B:80 #ac9fcc H:257 S:22 B:80

#9fbfccの配色パターン