#9fbccc

Hexadecimal Color Code

R:159 G:188 B:204

H:201 S:22 B:80

L*:74.63 a*:-6.29 b*:-11.3

C:43% M:20% Y:17% K:0%

灰みの青系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #c7ebff H:201 S:22 B:100 #b3d4e6 H:201 S:22 B:90 #9fbccc H:201 S:22 B:80 #8ba5b3 H:201 S:22 B:70 #778d99 H:201 S:22 B:60 #637680 H:201 S:22 B:50 #505e66 H:201 S:22 B:40 #3c474d H:201 S:22 B:30 #282f33 H:201 S:22 B:20 #14181a H:201 S:22 B:10 #000000 H:201 S:22 B:0
彩度 #0085cc H:201 S:100 B:80 #148ccc H:201 S:90 B:80 #2993cc H:201 S:80 B:80 #3d9acc H:201 S:70 B:80 #52a1cc H:201 S:60 B:80 #66a8cc H:201 S:50 B:80 #7aafcc H:201 S:40 B:80 #8fb7cc H:201 S:30 B:80 #a3becc H:201 S:20 B:80 #b8c5cc H:201 S:10 B:80 #cccccc H:201 S:0 B:80
補色 #cc9fa6 H:351 S:22 B:80 #ccaf9f H:21 S:22 B:80 #ccc59f H:51 S:22 B:80
類似色 #9fccaf H:141 S:22 B:80 #9fccba H:156 S:22 B:80 #9fccc5 H:171 S:22 B:80 #9fc8cc H:186 S:22 B:80 #9fbccc H:201 S:22 B:80 #9fb1cc H:216 S:22 B:80 #9fa6cc H:231 S:22 B:80 #a49fcc H:246 S:22 B:80 #af9fcc H:261 S:22 B:80

#9fbcccの配色パターン