#8ba5b3

Hexadecimal Color Code

R:139 G:165 B:179

H:201 S:22 B:70

L*:66.25 a*:-5.84 b*:-10.2

C:51% M:30% Y:26% K:0%

灰みの青系の色

色相 #b38b8b H:360 S:22 B:70 #b38b92 H:350 S:22 B:70 #b38b98 H:340 S:22 B:70 #b38b9f H:330 S:22 B:70 #b38ba5 H:320 S:22 B:70 #b38bac H:310 S:22 B:70 #b38bb3 H:300 S:22 B:70 #ac8bb3 H:290 S:22 B:70 #a58bb3 H:280 S:22 B:70 #9f8bb3 H:270 S:22 B:70 #988bb3 H:260 S:22 B:70 #928bb3 H:250 S:22 B:70 #8b8bb3 H:240 S:22 B:70 #8b92b3 H:230 S:22 B:70 #8b98b3 H:220 S:22 B:70 #8b9fb3 H:210 S:22 B:70 #8ba5b3 H:200 S:22 B:70 #8bacb3 H:190 S:22 B:70 #8bb3b3 H:180 S:22 B:70 #8bb3ac H:170 S:22 B:70 #8bb3a5 H:160 S:22 B:70 #8bb39f H:150 S:22 B:70 #8bb398 H:140 S:22 B:70 #8bb392 H:130 S:22 B:70 #8bb38b H:120 S:22 B:70 #92b38b H:110 S:22 B:70 #98b38b H:100 S:22 B:70 #9fb38b H:90 S:22 B:70 #a5b38b H:80 S:22 B:70 #acb38b H:70 S:22 B:70 #b3b38b H:60 S:22 B:70 #b3ac8b H:50 S:22 B:70 #b3a58b H:40 S:22 B:70 #b39f8b H:30 S:22 B:70 #b3988b H:20 S:22 B:70 #b3928b H:10 S:22 B:70 #b38b8b H:0 S:22 B:70
明度 #c7ebff H:201 S:22 B:100 #b3d4e6 H:201 S:22 B:90 #9fbccc H:201 S:22 B:80 #8ba5b3 H:201 S:22 B:70 #778d99 H:201 S:22 B:60 #637680 H:201 S:22 B:50 #505e66 H:201 S:22 B:40 #3c474d H:201 S:22 B:30 #282f33 H:201 S:22 B:20 #14181a H:201 S:22 B:10 #000000 H:201 S:22 B:0
彩度 #0074b3 H:201 S:100 B:70 #127ab3 H:201 S:90 B:70 #2481b3 H:201 S:80 B:70 #3687b3 H:201 S:70 B:70 #478db3 H:201 S:60 B:70 #5993b3 H:201 S:50 B:70 #6b9ab3 H:201 S:40 B:70 #7da0b3 H:201 S:30 B:70 #8fa6b3 H:201 S:20 B:70 #a1acb3 H:201 S:10 B:70 #b3b3b3 H:201 S:0 B:70
補色 #b38b91 H:351 S:22 B:70 #b3998b H:21 S:22 B:70 #b3ad8b H:51 S:22 B:70
類似色 #8bb399 H:141 S:22 B:70 #8bb3a3 H:156 S:22 B:70 #8bb3ad H:171 S:22 B:70 #8bafb3 H:186 S:22 B:70 #8ba5b3 H:201 S:22 B:70 #8b9bb3 H:216 S:22 B:70 #8b91b3 H:231 S:22 B:70 #8f8bb3 H:246 S:22 B:70 #998bb3 H:261 S:22 B:70

#8ba5b3の配色パターン