#cc9fa6

Hexadecimal Color Code

R:204 G:159 B:166

H:351 S:22 B:80

L*:69.74 a*:17.73 b*:2.78

C:24% M:44% Y:26% K:0%

灰みの赤系の色

色相 #cc9f9f H:360 S:22 B:80 #cc9fa7 H:350 S:22 B:80 #cc9fae H:340 S:22 B:80 #cc9fb6 H:330 S:22 B:80 #cc9fbd H:320 S:22 B:80 #cc9fc5 H:310 S:22 B:80 #cc9fcc H:300 S:22 B:80 #c59fcc H:290 S:22 B:80 #bd9fcc H:280 S:22 B:80 #b69fcc H:270 S:22 B:80 #ae9fcc H:260 S:22 B:80 #a79fcc H:250 S:22 B:80 #9f9fcc H:240 S:22 B:80 #9fa7cc H:230 S:22 B:80 #9faecc H:220 S:22 B:80 #9fb6cc H:210 S:22 B:80 #9fbdcc H:200 S:22 B:80 #9fc5cc H:190 S:22 B:80 #9fcccc H:180 S:22 B:80 #9fccc5 H:170 S:22 B:80 #9fccbd H:160 S:22 B:80 #9fccb6 H:150 S:22 B:80 #9fccae H:140 S:22 B:80 #9fcca7 H:130 S:22 B:80 #9fcc9f H:120 S:22 B:80 #a7cc9f H:110 S:22 B:80 #aecc9f H:100 S:22 B:80 #b6cc9f H:90 S:22 B:80 #bdcc9f H:80 S:22 B:80 #c5cc9f H:70 S:22 B:80 #cccc9f H:60 S:22 B:80 #ccc59f H:50 S:22 B:80 #ccbd9f H:40 S:22 B:80 #ccb69f H:30 S:22 B:80 #ccae9f H:20 S:22 B:80 #cca79f H:10 S:22 B:80 #cc9f9f H:0 S:22 B:80
明度 #ffc7cf H:351 S:22 B:100 #e6b3bb H:351 S:22 B:90 #cc9fa6 H:351 S:22 B:80 #b38b91 H:351 S:22 B:70 #99777c H:351 S:22 B:60 #806368 H:351 S:22 B:50 #665053 H:351 S:22 B:40 #4d3c3e H:351 S:22 B:30 #332829 H:351 S:22 B:20 #1a1415 H:351 S:22 B:10 #000000 H:351 S:22 B:0
彩度 #cc001f H:351 S:100 B:80 #cc1430 H:351 S:90 B:80 #cc2941 H:351 S:80 B:80 #cc3d53 H:351 S:70 B:80 #cc5264 H:351 S:60 B:80 #cc6675 H:351 S:50 B:80 #cc7a87 H:351 S:40 B:80 #cc8f98 H:351 S:30 B:80 #cca3a9 H:351 S:20 B:80 #ccb8bb H:351 S:10 B:80 #cccccc H:351 S:0 B:80
補色 #9fccaf H:141 S:22 B:80 #9fccc5 H:171 S:22 B:80 #9fbccc H:201 S:22 B:80
類似色 #c59fcc H:291 S:22 B:80 #cc9fc8 H:306 S:22 B:80 #cc9fbc H:321 S:22 B:80 #cc9fb1 H:336 S:22 B:80 #cc9fa6 H:351 S:22 B:80 #cca49f H:6 S:22 B:80 #ccaf9f H:21 S:22 B:80 #ccba9f H:36 S:22 B:80 #ccc59f H:51 S:22 B:80

#cc9fa6の配色パターン