#dbc5d8

Hexadecimal Color Code

R:219 G:197 B:216

H:308 S:10 B:86

L*:81.81 a*:11.03 b*:-6.62

C:16% M:27% Y:7% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #ffe6fc H:308 S:10 B:100 #e6cfe2 H:308 S:10 B:90 #ccb8c9 H:308 S:10 B:80 #b3a1b0 H:308 S:10 B:70 #998a97 H:308 S:10 B:60 #80737e H:308 S:10 B:50 #665c65 H:308 S:10 B:40 #4d454b H:308 S:10 B:30 #332e32 H:308 S:10 B:20 #1a1719 H:308 S:10 B:10 #000000 H:308 S:10 B:0
彩度 #db00be H:308 S:100 B:86 #db16c1 H:308 S:90 B:86 #db2cc4 H:308 S:80 B:86 #db42c7 H:308 S:70 B:86 #db58ca H:308 S:60 B:86 #db6ecd H:308 S:50 B:86 #db84d0 H:308 S:40 B:86 #db9ad3 H:308 S:30 B:86 #dbafd5 H:308 S:20 B:86 #dbc5d8 H:308 S:10 B:86 #dbdbdb H:308 S:0 B:86
補色 #cddbc5 H:98 S:10 B:86 #c5dbc8 H:128 S:10 B:86 #c5dbd3 H:158 S:10 B:86
類似色 #c8c5db H:248 S:10 B:86 #cec5db H:263 S:10 B:86 #d3c5db H:278 S:10 B:86 #d9c5db H:293 S:10 B:86 #dbc5d8 H:308 S:10 B:86 #dbc5d3 H:323 S:10 B:86 #dbc5cd H:338 S:10 B:86 #dbc5c8 H:353 S:10 B:86 #dbc8c5 H:8 S:10 B:86

#dbc5d8の配色パターン