#c5dbdb

Hexadecimal Color Code

R:197 G:219 B:219

H:180 S:10 B:86

L*:85.82 a*:-7.29 b*:-2.48

C:27% M:9% Y:16% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #e6ffff H:180 S:10 B:100 #cfe6e6 H:180 S:10 B:90 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #a1b3b3 H:180 S:10 B:70 #8a9999 H:180 S:10 B:60 #738080 H:180 S:10 B:50 #5c6666 H:180 S:10 B:40 #454d4d H:180 S:10 B:30 #2e3333 H:180 S:10 B:20 #171a1a H:180 S:10 B:10 #000000 H:180 S:10 B:0
彩度 #00dbdb H:180 S:100 B:86 #16dbdb H:180 S:90 B:86 #2cdbdb H:180 S:80 B:86 #42dbdb H:180 S:70 B:86 #58dbdb H:180 S:60 B:86 #6edbdb H:180 S:50 B:86 #84dbdb H:180 S:40 B:86 #9adbdb H:180 S:30 B:86 #afdbdb H:180 S:20 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #dbdbdb H:180 S:0 B:86
補色 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86
類似色 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c5dbcb H:135 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbd6 H:165 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5d6db H:195 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5cbdb H:225 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86

#c5dbdbの配色パターン