#c5dbcb

Hexadecimal Color Code

R:197 G:219 B:203

H:136 S:10 B:86

L*:85.42 a*:-10.32 b*:5.37

C:27% M:8% Y:25% K:0%

やや灰色い緑系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #e6ffec H:136 S:10 B:100 #cfe6d5 H:136 S:10 B:90 #b8ccbd H:136 S:10 B:80 #a1b3a5 H:136 S:10 B:70 #8a998e H:136 S:10 B:60 #738076 H:136 S:10 B:50 #5c665f H:136 S:10 B:40 #454d47 H:136 S:10 B:30 #2e332f H:136 S:10 B:20 #171a18 H:136 S:10 B:10 #000000 H:136 S:10 B:0
彩度 #00db3a H:136 S:100 B:86 #16db4b H:136 S:90 B:86 #2cdb5b H:136 S:80 B:86 #42db6b H:136 S:70 B:86 #58db7b H:136 S:60 B:86 #6edb8b H:136 S:50 B:86 #84db9b H:136 S:40 B:86 #9adbab H:136 S:30 B:86 #afdbbb H:136 S:20 B:86 #c5dbcb H:136 S:10 B:86 #dbdbdb H:136 S:0 B:86
補色 #d6c5db H:286 S:10 B:86 #dbc5d5 H:316 S:10 B:86 #dbc5ca H:346 S:10 B:86
類似色 #d5dbc5 H:76 S:10 B:86 #d0dbc5 H:91 S:10 B:86 #cadbc5 H:106 S:10 B:86 #c5dbc6 H:121 S:10 B:86 #c5dbcb H:136 S:10 B:86 #c5dbd1 H:151 S:10 B:86 #c5dbd6 H:166 S:10 B:86 #c5dbdb H:181 S:10 B:86 #c5d5db H:196 S:10 B:86

#c5dbcbの配色パターン