#d8c5db

Hexadecimal Color Code

R:216 G:197 B:219

H:292 S:10 B:86

L*:81.64 a*:10.56 b*:-8.5

C:17% M:26% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #fce6ff H:292 S:10 B:100 #e2cfe6 H:292 S:10 B:90 #c9b8cc H:292 S:10 B:80 #b0a1b3 H:292 S:10 B:70 #978a99 H:292 S:10 B:60 #7e7380 H:292 S:10 B:50 #655c66 H:292 S:10 B:40 #4b454d H:292 S:10 B:30 #322e33 H:292 S:10 B:20 #19171a H:292 S:10 B:10 #000000 H:292 S:10 B:0
彩度 #be00db H:292 S:100 B:86 #c116db H:292 S:90 B:86 #c42cdb H:292 S:80 B:86 #c742db H:292 S:70 B:86 #ca58db H:292 S:60 B:86 #cd6edb H:292 S:50 B:86 #d084db H:292 S:40 B:86 #d39adb H:292 S:30 B:86 #d5afdb H:292 S:20 B:86 #d8c5db H:292 S:10 B:86 #dbdbdb H:292 S:0 B:86
補色 #d3dbc5 H:82 S:10 B:86 #c8dbc5 H:112 S:10 B:86 #c5dbcd H:142 S:10 B:86
類似色 #c5c8db H:232 S:10 B:86 #c8c5db H:247 S:10 B:86 #cdc5db H:262 S:10 B:86 #d3c5db H:277 S:10 B:86 #d8c5db H:292 S:10 B:86 #dbc5d9 H:307 S:10 B:86 #dbc5d3 H:322 S:10 B:86 #dbc5ce H:337 S:10 B:86 #dbc5c8 H:352 S:10 B:86

#d8c5dbの配色パターン