#c5d4db

Hexadecimal Color Code

R:197 G:212 B:219

H:199 S:10 B:86

L*:84 a*:-3.67 b*:-5.17

C:26% M:13% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #e6f7ff H:199 S:10 B:100 #cfdee6 H:199 S:10 B:90 #b8c6cc H:199 S:10 B:80 #a1adb3 H:199 S:10 B:70 #8a9499 H:199 S:10 B:60 #737b80 H:199 S:10 B:50 #5c6366 H:199 S:10 B:40 #454a4d H:199 S:10 B:30 #2e3133 H:199 S:10 B:20 #17191a H:199 S:10 B:10 #000000 H:199 S:10 B:0
彩度 #0096db H:199 S:100 B:86 #169ddb H:199 S:90 B:86 #2ca4db H:199 S:80 B:86 #42abdb H:199 S:70 B:86 #58b2db H:199 S:60 B:86 #6eb9db H:199 S:50 B:86 #84c0db H:199 S:40 B:86 #9ac6db H:199 S:30 B:86 #afcddb H:199 S:20 B:86 #c5d4db H:199 S:10 B:86 #dbdbdb H:199 S:0 B:86
補色 #dbc5c9 H:349 S:10 B:86 #dbccc5 H:19 S:10 B:86 #dbd7c5 H:49 S:10 B:86
類似色 #c5dbcc H:139 S:10 B:86 #c5dbd2 H:154 S:10 B:86 #c5dbd7 H:169 S:10 B:86 #c5dadb H:184 S:10 B:86 #c5d4db H:199 S:10 B:86 #c5cfdb H:214 S:10 B:86 #c5c9db H:229 S:10 B:86 #c7c5db H:244 S:10 B:86 #ccc5db H:259 S:10 B:86

#c5d4dbの配色パターン