#c5dadb

Hexadecimal Color Code

R:197 G:218 B:219

H:183 S:10 B:86

L*:85.56 a*:-6.78 b*:-2.87

C:27% M:9% Y:15% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #e6feff H:183 S:10 B:100 #cfe4e6 H:183 S:10 B:90 #b8cbcc H:183 S:10 B:80 #a1b2b3 H:183 S:10 B:70 #8a9899 H:183 S:10 B:60 #737f80 H:183 S:10 B:50 #5c6566 H:183 S:10 B:40 #454c4d H:183 S:10 B:30 #2e3333 H:183 S:10 B:20 #17191a H:183 S:10 B:10 #000000 H:183 S:10 B:0
彩度 #00d0db H:183 S:100 B:86 #16d1db H:183 S:90 B:86 #2cd3db H:183 S:80 B:86 #42d4db H:183 S:70 B:86 #58d5db H:183 S:60 B:86 #6ed6db H:183 S:50 B:86 #84d7db H:183 S:40 B:86 #9ad8db H:183 S:30 B:86 #afd9db H:183 S:20 B:86 #c5dadb H:183 S:10 B:86 #dbdbdb H:183 S:0 B:86
補色 #dbc5cf H:333 S:10 B:86 #dbc6c5 H:3 S:10 B:86 #dbd1c5 H:33 S:10 B:86
類似色 #c5dbc6 H:123 S:10 B:86 #c5dbcc H:138 S:10 B:86 #c5dbd1 H:153 S:10 B:86 #c5dbd7 H:168 S:10 B:86 #c5dadb H:183 S:10 B:86 #c5d5db H:198 S:10 B:86 #c5cfdb H:213 S:10 B:86 #c5cadb H:228 S:10 B:86 #c6c5db H:243 S:10 B:86

#c5dadbの配色パターン