#d4c5db

Hexadecimal Color Code

R:212 G:197 B:219

H:281 S:10 B:86

L*:81.31 a*:9.22 b*:-9.03

C:19% M:25% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #f7e6ff H:281 S:10 B:100 #decfe6 H:281 S:10 B:90 #c6b8cc H:281 S:10 B:80 #ada1b3 H:281 S:10 B:70 #948a99 H:281 S:10 B:60 #7b7380 H:281 S:10 B:50 #635c66 H:281 S:10 B:40 #4a454d H:281 S:10 B:30 #312e33 H:281 S:10 B:20 #19171a H:281 S:10 B:10 #000000 H:281 S:10 B:0
彩度 #9600db H:281 S:100 B:86 #9d16db H:281 S:90 B:86 #a42cdb H:281 S:80 B:86 #ab42db H:281 S:70 B:86 #b258db H:281 S:60 B:86 #b96edb H:281 S:50 B:86 #c084db H:281 S:40 B:86 #c69adb H:281 S:30 B:86 #cdafdb H:281 S:20 B:86 #d4c5db H:281 S:10 B:86 #dbdbdb H:281 S:0 B:86
補色 #d7dbc5 H:71 S:10 B:86 #ccdbc5 H:101 S:10 B:86 #c5dbc9 H:131 S:10 B:86
類似色 #c5ccdb H:221 S:10 B:86 #c5c7db H:236 S:10 B:86 #c9c5db H:251 S:10 B:86 #cfc5db H:266 S:10 B:86 #d4c5db H:281 S:10 B:86 #dac5db H:296 S:10 B:86 #dbc5d7 H:311 S:10 B:86 #dbc5d2 H:326 S:10 B:86 #dbc5cc H:341 S:10 B:86

#d4c5dbの配色パターン