#dbc5d9

Hexadecimal Color Code

R:219 G:197 B:217

H:305 S:10 B:86

L*:81.83 a*:11.21 b*:-7.11

C:16% M:27% Y:6% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #ffe6fd H:305 S:10 B:100 #e6cfe4 H:305 S:10 B:90 #ccb8ca H:305 S:10 B:80 #b3a1b1 H:305 S:10 B:70 #998a98 H:305 S:10 B:60 #80737e H:305 S:10 B:50 #665c65 H:305 S:10 B:40 #4d454c H:305 S:10 B:30 #332e33 H:305 S:10 B:20 #1a1719 H:305 S:10 B:10 #000000 H:305 S:10 B:0
彩度 #db00c9 H:305 S:100 B:86 #db16cb H:305 S:90 B:86 #db2ccd H:305 S:80 B:86 #db42cf H:305 S:70 B:86 #db58d0 H:305 S:60 B:86 #db6ed2 H:305 S:50 B:86 #db84d4 H:305 S:40 B:86 #db9ad6 H:305 S:30 B:86 #dbafd8 H:305 S:20 B:86 #dbc5d9 H:305 S:10 B:86 #dbdbdb H:305 S:0 B:86
補色 #cfdbc5 H:95 S:10 B:86 #c5dbc7 H:125 S:10 B:86 #c5dbd2 H:155 S:10 B:86
類似色 #c7c5db H:245 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #d2c5db H:275 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #dbc5d9 H:305 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5cf H:335 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc7c5 H:5 S:10 B:86

#dbc5d9の配色パターン