#d3c5db

Hexadecimal Color Code

R:211 G:197 B:219

H:278 S:10 B:86

L*:81.23 a*:8.88 b*:-9.16

C:20% M:25% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #f6e6ff H:278 S:10 B:100 #ddcfe6 H:278 S:10 B:90 #c5b8cc H:278 S:10 B:80 #aca1b3 H:278 S:10 B:70 #938a99 H:278 S:10 B:60 #7b7380 H:278 S:10 B:50 #625c66 H:278 S:10 B:40 #4a454d H:278 S:10 B:30 #312e33 H:278 S:10 B:20 #19171a H:278 S:10 B:10 #000000 H:278 S:10 B:0
彩度 #8b00db H:278 S:100 B:86 #9316db H:278 S:90 B:86 #9b2cdb H:278 S:80 B:86 #a342db H:278 S:70 B:86 #ab58db H:278 S:60 B:86 #b36edb H:278 S:50 B:86 #bb84db H:278 S:40 B:86 #c39adb H:278 S:30 B:86 #cbafdb H:278 S:20 B:86 #d3c5db H:278 S:10 B:86 #dbdbdb H:278 S:0 B:86
補色 #d8dbc5 H:68 S:10 B:86 #cddbc5 H:98 S:10 B:86 #c5dbc8 H:128 S:10 B:86
類似色 #c5cddb H:218 S:10 B:86 #c5c8db H:233 S:10 B:86 #c8c5db H:248 S:10 B:86 #cec5db H:263 S:10 B:86 #d3c5db H:278 S:10 B:86 #d9c5db H:293 S:10 B:86 #dbc5d8 H:308 S:10 B:86 #dbc5d3 H:323 S:10 B:86 #dbc5cd H:338 S:10 B:86

#d3c5dbの配色パターン