#d6c5db

Hexadecimal Color Code

R:214 G:197 B:219

H:286 S:10 B:86

L*:81.48 a*:9.89 b*:-8.76

C:18% M:26% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #f9e6ff H:286 S:10 B:100 #e0cfe6 H:286 S:10 B:90 #c7b8cc H:286 S:10 B:80 #aea1b3 H:286 S:10 B:70 #958a99 H:286 S:10 B:60 #7d7380 H:286 S:10 B:50 #645c66 H:286 S:10 B:40 #4b454d H:286 S:10 B:30 #322e33 H:286 S:10 B:20 #19171a H:286 S:10 B:10 #000000 H:286 S:10 B:0
彩度 #a800db H:286 S:100 B:86 #ad16db H:286 S:90 B:86 #b22cdb H:286 S:80 B:86 #b742db H:286 S:70 B:86 #bd58db H:286 S:60 B:86 #c26edb H:286 S:50 B:86 #c784db H:286 S:40 B:86 #cc9adb H:286 S:30 B:86 #d1afdb H:286 S:20 B:86 #d6c5db H:286 S:10 B:86 #dbdbdb H:286 S:0 B:86
補色 #d5dbc5 H:76 S:10 B:86 #cadbc5 H:106 S:10 B:86 #c5dbcb H:136 S:10 B:86
類似色 #c5cadb H:226 S:10 B:86 #c6c5db H:241 S:10 B:86 #cbc5db H:256 S:10 B:86 #d1c5db H:271 S:10 B:86 #d6c5db H:286 S:10 B:86 #dbc5db H:301 S:10 B:86 #dbc5d5 H:316 S:10 B:86 #dbc5d0 H:331 S:10 B:86 #dbc5ca H:346 S:10 B:86

#d6c5dbの配色パターン