#c5d6db

Hexadecimal Color Code

R:197 G:214 B:219

H:194 S:10 B:86

L*:84.52 a*:-4.71 b*:-4.41

C:27% M:12% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dbc5c5 H:360 S:10 B:86 #dbc5c9 H:350 S:10 B:86 #dbc5cd H:340 S:10 B:86 #dbc5d0 H:330 S:10 B:86 #dbc5d4 H:320 S:10 B:86 #dbc5d8 H:310 S:10 B:86 #dbc5db H:300 S:10 B:86 #d8c5db H:290 S:10 B:86 #d4c5db H:280 S:10 B:86 #d0c5db H:270 S:10 B:86 #cdc5db H:260 S:10 B:86 #c9c5db H:250 S:10 B:86 #c5c5db H:240 S:10 B:86 #c5c9db H:230 S:10 B:86 #c5cddb H:220 S:10 B:86 #c5d0db H:210 S:10 B:86 #c5d4db H:200 S:10 B:86 #c5d8db H:190 S:10 B:86 #c5dbdb H:180 S:10 B:86 #c5dbd8 H:170 S:10 B:86 #c5dbd4 H:160 S:10 B:86 #c5dbd0 H:150 S:10 B:86 #c5dbcd H:140 S:10 B:86 #c5dbc9 H:130 S:10 B:86 #c5dbc5 H:120 S:10 B:86 #c9dbc5 H:110 S:10 B:86 #cddbc5 H:100 S:10 B:86 #d0dbc5 H:90 S:10 B:86 #d4dbc5 H:80 S:10 B:86 #d8dbc5 H:70 S:10 B:86 #dbdbc5 H:60 S:10 B:86 #dbd8c5 H:50 S:10 B:86 #dbd4c5 H:40 S:10 B:86 #dbd0c5 H:30 S:10 B:86 #dbcdc5 H:20 S:10 B:86 #dbc9c5 H:10 S:10 B:86 #dbc5c5 H:0 S:10 B:86
明度 #e6f9ff H:194 S:10 B:100 #cfe0e6 H:194 S:10 B:90 #b8c7cc H:194 S:10 B:80 #a1aeb3 H:194 S:10 B:70 #8a9599 H:194 S:10 B:60 #737d80 H:194 S:10 B:50 #5c6466 H:194 S:10 B:40 #454b4d H:194 S:10 B:30 #2e3233 H:194 S:10 B:20 #17191a H:194 S:10 B:10 #000000 H:194 S:10 B:0
彩度 #00a8db H:194 S:100 B:86 #16addb H:194 S:90 B:86 #2cb2db H:194 S:80 B:86 #42b7db H:194 S:70 B:86 #58bddb H:194 S:60 B:86 #6ec2db H:194 S:50 B:86 #84c7db H:194 S:40 B:86 #9accdb H:194 S:30 B:86 #afd1db H:194 S:20 B:86 #c5d6db H:194 S:10 B:86 #dbdbdb H:194 S:0 B:86
補色 #dbc5cb H:344 S:10 B:86 #dbcac5 H:14 S:10 B:86 #dbd5c5 H:44 S:10 B:86
類似色 #c5dbca H:134 S:10 B:86 #c5dbd0 H:149 S:10 B:86 #c5dbd5 H:164 S:10 B:86 #c5dbdb H:179 S:10 B:86 #c5d6db H:194 S:10 B:86 #c5d1db H:209 S:10 B:86 #c5cbdb H:224 S:10 B:86 #c5c6db H:239 S:10 B:86 #cac5db H:254 S:10 B:86

#c5d6dbの配色パターン