#d5c8de

Hexadecimal Color Code

R:213 G:200 B:222

H:275 S:10 B:87

L*:82.23 a*:8.52 b*:-9.26

C:19% M:24% Y:5% K:0%

やや灰色い紫系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #f4e6ff H:275 S:10 B:100 #dccfe6 H:275 S:10 B:90 #c4b8cc H:275 S:10 B:80 #aba1b3 H:275 S:10 B:70 #938a99 H:275 S:10 B:60 #7a7380 H:275 S:10 B:50 #625c66 H:275 S:10 B:40 #49454d H:275 S:10 B:30 #312e33 H:275 S:10 B:20 #18171a H:275 S:10 B:10 #000000 H:275 S:10 B:0
彩度 #8100de H:275 S:100 B:87 #8b16de H:275 S:90 B:87 #942cde H:275 S:80 B:87 #9d43de H:275 S:70 B:87 #a659de H:275 S:60 B:87 #b06fde H:275 S:50 B:87 #b985de H:275 S:40 B:87 #c29bde H:275 S:30 B:87 #cbb1de H:275 S:20 B:87 #d5c8de H:275 S:10 B:87 #dedede H:275 S:0 B:87
補色 #dcdec8 H:65 S:10 B:87 #d1dec8 H:95 S:10 B:87 #c8deca H:125 S:10 B:87
類似色 #c8d1de H:215 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #cac8de H:245 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #d5c8de H:275 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #dec8dc H:305 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8d1 H:335 S:10 B:87

#d5c8deの配色パターン