#c8dede

Hexadecimal Color Code

R:200 G:222 B:222

H:180 S:10 B:87

L*:86.89 a*:-7.28 b*:-2.48

C:25% M:8% Y:15% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #e6ffff H:180 S:10 B:100 #cfe6e6 H:180 S:10 B:90 #b8cccc H:180 S:10 B:80 #a1b3b3 H:180 S:10 B:70 #8a9999 H:180 S:10 B:60 #738080 H:180 S:10 B:50 #5c6666 H:180 S:10 B:40 #454d4d H:180 S:10 B:30 #2e3333 H:180 S:10 B:20 #171a1a H:180 S:10 B:10 #000000 H:180 S:10 B:0
彩度 #00dede H:180 S:100 B:87 #16dede H:180 S:90 B:87 #2cdede H:180 S:80 B:87 #43dede H:180 S:70 B:87 #59dede H:180 S:60 B:87 #6fdede H:180 S:50 B:87 #85dede H:180 S:40 B:87 #9bdede H:180 S:30 B:87 #b1dede H:180 S:20 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #dedede H:180 S:0 B:87
補色 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87
類似色 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #c8decd H:135 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8ded8 H:165 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8d8de H:195 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8cdde H:225 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87

#c8dedeの配色パターン