#c8d8de

Hexadecimal Color Code

R:200 G:216 B:222

H:196 S:10 B:87

L*:85.33 a*:-4.18 b*:-4.78

C:25% M:11% Y:12% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #e6f8ff H:196 S:10 B:100 #cfdfe6 H:196 S:10 B:90 #b8c7cc H:196 S:10 B:80 #a1aeb3 H:196 S:10 B:70 #8a9599 H:196 S:10 B:60 #737c80 H:196 S:10 B:50 #5c6366 H:196 S:10 B:40 #454a4d H:196 S:10 B:30 #2e3233 H:196 S:10 B:20 #17191a H:196 S:10 B:10 #000000 H:196 S:10 B:0
彩度 #00a3de H:196 S:100 B:87 #16a9de H:196 S:90 B:87 #2cafde H:196 S:80 B:87 #43b4de H:196 S:70 B:87 #59bade H:196 S:60 B:87 #6fc0de H:196 S:50 B:87 #85c6de H:196 S:40 B:87 #9bccde H:196 S:30 B:87 #b1d2de H:196 S:20 B:87 #c8d8de H:196 S:10 B:87 #dedede H:196 S:0 B:87
補色 #dec8cd H:346 S:10 B:87 #decec8 H:16 S:10 B:87 #ded9c8 H:46 S:10 B:87
類似色 #c8dece H:136 S:10 B:87 #c8ded3 H:151 S:10 B:87 #c8ded9 H:166 S:10 B:87 #c8ddde H:181 S:10 B:87 #c8d8de H:196 S:10 B:87 #c8d2de H:211 S:10 B:87 #c8cdde H:226 S:10 B:87 #c8c8de H:241 S:10 B:87 #cec8de H:256 S:10 B:87

#c8d8deの配色パターン