#c8dade

Hexadecimal Color Code

R:200 G:218 B:222

H:191 S:10 B:87

L*:85.85 a*:-5.22 b*:-4.01

C:25% M:10% Y:13% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #e6faff H:191 S:10 B:100 #cfe1e6 H:191 S:10 B:90 #b8c8cc H:191 S:10 B:80 #a1afb3 H:191 S:10 B:70 #8a9699 H:191 S:10 B:60 #737d80 H:191 S:10 B:50 #5c6466 H:191 S:10 B:40 #454b4d H:191 S:10 B:30 #2e3233 H:191 S:10 B:20 #17191a H:191 S:10 B:10 #000000 H:191 S:10 B:0
彩度 #00b5de H:191 S:100 B:87 #16b9de H:191 S:90 B:87 #2cbdde H:191 S:80 B:87 #43c1de H:191 S:70 B:87 #59c5de H:191 S:60 B:87 #6fcade H:191 S:50 B:87 #85cede H:191 S:40 B:87 #9bd2de H:191 S:30 B:87 #b1d6de H:191 S:20 B:87 #c8dade H:191 S:10 B:87 #dedede H:191 S:0 B:87
補色 #dec8cf H:341 S:10 B:87 #deccc8 H:11 S:10 B:87 #ded7c8 H:41 S:10 B:87
類似色 #c8decc H:131 S:10 B:87 #c8ded1 H:146 S:10 B:87 #c8ded7 H:161 S:10 B:87 #c8dedc H:176 S:10 B:87 #c8dade H:191 S:10 B:87 #c8d4de H:206 S:10 B:87 #c8cfde H:221 S:10 B:87 #c8c9de H:236 S:10 B:87 #ccc8de H:251 S:10 B:87

#c8dadeの配色パターン