#c8d6de

Hexadecimal Color Code

R:200 G:214 B:222

H:202 S:10 B:87

L*:84.81 a*:-3.14 b*:-5.54

C:25% M:13% Y:11% K:0%

やや灰色い青系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #e6f6ff H:202 S:10 B:100 #cfdde6 H:202 S:10 B:90 #b8c5cc H:202 S:10 B:80 #a1acb3 H:202 S:10 B:70 #8a9399 H:202 S:10 B:60 #737b80 H:202 S:10 B:50 #5c6266 H:202 S:10 B:40 #454a4d H:202 S:10 B:30 #2e3133 H:202 S:10 B:20 #17191a H:202 S:10 B:10 #000000 H:202 S:10 B:0
彩度 #008dde H:202 S:100 B:87 #1695de H:202 S:90 B:87 #2c9dde H:202 S:80 B:87 #43a5de H:202 S:70 B:87 #59adde H:202 S:60 B:87 #6fb5de H:202 S:50 B:87 #85bdde H:202 S:40 B:87 #9bc5de H:202 S:30 B:87 #b1cede H:202 S:20 B:87 #c8d6de H:202 S:10 B:87 #dedede H:202 S:0 B:87
補色 #dec8cb H:352 S:10 B:87 #ded0c8 H:22 S:10 B:87 #dedbc8 H:52 S:10 B:87
類似色 #c8ded0 H:142 S:10 B:87 #c8ded5 H:157 S:10 B:87 #c8dedb H:172 S:10 B:87 #c8dbde H:187 S:10 B:87 #c8d6de H:202 S:10 B:87 #c8d0de H:217 S:10 B:87 #c8cbde H:232 S:10 B:87 #cac8de H:247 S:10 B:87 #d0c8de H:262 S:10 B:87

#c8d6deの配色パターン