#c8deda

Hexadecimal Color Code

R:200 G:222 B:218

H:169 S:10 B:87

L*:86.79 a*:-8.05 b*:-0.52

C:26% M:7% Y:17% K:0%

やや灰色い青緑系の色

色相 #dec8c8 H:360 S:10 B:87 #dec8cb H:350 S:10 B:87 #dec8cf H:340 S:10 B:87 #dec8d3 H:330 S:10 B:87 #dec8d6 H:320 S:10 B:87 #dec8da H:310 S:10 B:87 #dec8de H:300 S:10 B:87 #dac8de H:290 S:10 B:87 #d6c8de H:280 S:10 B:87 #d3c8de H:270 S:10 B:87 #cfc8de H:260 S:10 B:87 #cbc8de H:250 S:10 B:87 #c8c8de H:240 S:10 B:87 #c8cbde H:230 S:10 B:87 #c8cfde H:220 S:10 B:87 #c8d3de H:210 S:10 B:87 #c8d6de H:200 S:10 B:87 #c8dade H:190 S:10 B:87 #c8dede H:180 S:10 B:87 #c8deda H:170 S:10 B:87 #c8ded6 H:160 S:10 B:87 #c8ded3 H:150 S:10 B:87 #c8decf H:140 S:10 B:87 #c8decb H:130 S:10 B:87 #c8dec8 H:120 S:10 B:87 #cbdec8 H:110 S:10 B:87 #cfdec8 H:100 S:10 B:87 #d3dec8 H:90 S:10 B:87 #d6dec8 H:80 S:10 B:87 #dadec8 H:70 S:10 B:87 #dedec8 H:60 S:10 B:87 #dedac8 H:50 S:10 B:87 #ded6c8 H:40 S:10 B:87 #ded3c8 H:30 S:10 B:87 #decfc8 H:20 S:10 B:87 #decbc8 H:10 S:10 B:87 #dec8c8 H:0 S:10 B:87
明度 #e6fffa H:169 S:10 B:100 #cfe6e1 H:169 S:10 B:90 #b8ccc8 H:169 S:10 B:80 #a1b3af H:169 S:10 B:70 #8a9996 H:169 S:10 B:60 #73807d H:169 S:10 B:50 #5c6664 H:169 S:10 B:40 #454d4b H:169 S:10 B:30 #2e3332 H:169 S:10 B:20 #171a19 H:169 S:10 B:10 #000000 H:169 S:10 B:0
彩度 #00deb5 H:169 S:100 B:87 #16deb9 H:169 S:90 B:87 #2cdebd H:169 S:80 B:87 #43dec1 H:169 S:70 B:87 #59dec5 H:169 S:60 B:87 #6fdeca H:169 S:50 B:87 #85dece H:169 S:40 B:87 #9bded2 H:169 S:30 B:87 #b1ded6 H:169 S:20 B:87 #c8deda H:169 S:10 B:87 #dedede H:169 S:0 B:87
補色 #dec8d7 H:319 S:10 B:87 #dec8cc H:349 S:10 B:87 #decfc8 H:19 S:10 B:87
類似色 #ccdec8 H:109 S:10 B:87 #c8dec9 H:124 S:10 B:87 #c8decf H:139 S:10 B:87 #c8ded4 H:154 S:10 B:87 #c8deda H:169 S:10 B:87 #c8dcde H:184 S:10 B:87 #c8d7de H:199 S:10 B:87 #c8d1de H:214 S:10 B:87 #c8ccde H:229 S:10 B:87

#c8dedaの配色パターン